Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

1.            Tímto udělujete souhlas panu Františku Vopěnkovi, se sídlem V Parníku 407/17, 153 00, Praha 5 – Radotín, IČO: 11205423 (dále jen „správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), zpracovával následující osobní údaje:

-                     jméno a příjmení;

-                     emailovou adresu.

 

2.            Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem:

-                     zařazení do databáze pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů).

3.            Souhlas udělujete na zpracování po dobu 5 let, pokud tuto dobu neprodloužíte.

4.            Osobní údaje nebudou předány mimo území EU.

5.            Souhlas se zpracováním lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu nebo emailu.

6.            Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle GDPR máte právo:

 

-                     vzít souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv zpět;

-                     požadovat po správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává

-                     vyžádat si u správce přístup k vašim zpracovávaným osobním údajům a požadovat jejich kopii;

-                     u automatizovaně zpracovaných osobních údajů na jejich přenositelnost;

-                     nechat vaše zpracovávané osobní údaje aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování;

-                     požadovat po správci výmaz vašich osobních údajů, pokud se nejedná o osobní údaje, které je správce povinen nebo oprávněn dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů;

-                     na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle GDPR byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s GDPR;

-                     v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

7.            Další informace o zpracování Vašich osobních údajů najdete v Zásadách ochrany osobních údajů správce (KE STAŽENÍ ZDE)